CSR som noget særligt

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

CSR som noget særligt

Show full item record

Title: CSR som noget særligt
Et casestudie om styring og meningsskabelse i relation til CSR ud fra en intern optik
Author: Skovmøller, Carina Christine
Abstract: Ph.d.-afhandlingen undersøger betydningen af ledelsens styringsform i forhold til medarbejdernes meningsskabelse omkring CSR. Herunder hvorvidt CSR som koncept påvirker medarbejderes forventninger til ledelsens styringsform og sensegiving, og i givet fald hvordan. Ligeledes hvilke virksomhedsinterne processer der viser sig at have indflydelse på ledelsens styringsform og medarbejdernes meningsskabelsesproces i relation til CSR. Afhandlingen er baseret på et longitudinelt studie i VELUX hovedkontor i Hørsholm, Danmark, i forhold til implementeringen af Sustainable Living, som er det overordnede mål for VELUX’ arbejde med bæredygtighed såvel internt som eksternt. Data er indhentet med to års interval i henholdsvis 2008 og 2010 og er baseret på 70 interviews med medarbejdere, mellemledere og ledelse i 2008 og 2010 samt observationsstudier i sammenlagt 2½ år. Sideløbende med disse undersøgelser har jeg deltaget i seminarer, projekter & møder, fulgt presseomtale om CSR i VELUX og undersøgt interne dokumenter med relation til CSR området.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8421
Date: 2012-03-09

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Carina_C_Skovmøller.pdf 1.337Mb PDF View/Open PhD afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record