CSR som noget særligt

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

CSR som noget særligt

Show simple item record

dc.contributor.author Skovmøller, Carina Christine
dc.date.accessioned 2012-03-09
dc.date.accessioned 2012-03-09T12:58:49Z
dc.date.available 2012-03-09T12:58:49Z
dc.date.issued 2012-03-09
dc.identifier.isbn 9788792842473
dc.identifier.isbn 9788792842466
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8421
dc.description.abstract Ph.d.-afhandlingen undersøger betydningen af ledelsens styringsform i forhold til medarbejdernes meningsskabelse omkring CSR. Herunder hvorvidt CSR som koncept påvirker medarbejderes forventninger til ledelsens styringsform og sensegiving, og i givet fald hvordan. Ligeledes hvilke virksomhedsinterne processer der viser sig at have indflydelse på ledelsens styringsform og medarbejdernes meningsskabelsesproces i relation til CSR. Afhandlingen er baseret på et longitudinelt studie i VELUX hovedkontor i Hørsholm, Danmark, i forhold til implementeringen af Sustainable Living, som er det overordnede mål for VELUX’ arbejde med bæredygtighed såvel internt som eksternt. Data er indhentet med to års interval i henholdsvis 2008 og 2010 og er baseret på 70 interviews med medarbejdere, mellemledere og ledelse i 2008 og 2010 samt observationsstudier i sammenlagt 2½ år. Sideløbende med disse undersøgelser har jeg deltaget i seminarer, projekter & møder, fulgt presseomtale om CSR i VELUX og undersøgt interne dokumenter med relation til CSR området. en_US
dc.format.extent 291 en_US
dc.language dan en_US
dc.publisher Copenhagen Business School en_US
dc.relation.ispartofseries PhD Series;10.2012
dc.title CSR som noget særligt en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt12mar09 lbjl en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse en_US
dc.contributor.departmentshort IKL en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Intercultural Communication and Management en_US
dc.contributor.departmentukshort ICM en_US
dc.idnumber 9788792842473 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2012 en_US
dc.title.subtitle Et casestudie om styring og meningsskabelse i relation til CSR ud fra en intern optik en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Carina_C_Skovmøller.pdf 1.337Mb PDF View/Open PhD afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record