Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Vis flere oplysninger

Titel: Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter
En skatteretlig analyse af SEL §§ 11, 11B og 11C
Forfatter: Tell, Michael
Resume: Emnet for denne afhandling er rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens §§ 11, 11B og 11C. Selskabets valg af finansiering består grundlæggende af et valg mellem egenkapital og fremmedkapital (gæld). Valget herimellem påvirker indkomstopgørelsen forskelligt. Ved gældsfinansiering flyttes beskatningen fra selskabsniveau til investorniveau, hvorved selskabsbeskatningen kontra investorbeskatningen er afgørende for de skattemæssige incitamenter ved valget mellem egen- og fremmedkapital. En lavere beskatning af investor, eksempelvis ved en ikke-hjemmehørende investor, skaber incitament til en højere gældsandel på selskabsniveau, hvorved at indkomst flyttes til beskatning udenfor Danmark.1251 Rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL §§ 11, 11B og 11C skal hindre en sådan udflytning af skattetilsvar i specifikke situationer.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8427
Dato: 2012-03-21

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Michael_Tel.pdf 6.306Mb PDF Vis/Åbn PhD afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger