Beskatning af derivater

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Beskatning af derivater

Show simple item record

dc.contributor.author Dyppel, Katja Joo
dc.date.accessioned 2012-04-11
dc.date.accessioned 2012-04-13T11:06:08Z
dc.date.available 2012-04-13T11:06:08Z
dc.date.issued 2012-04-13
dc.identifier.isbn 9788792842534
dc.identifier.isbn 9788792842527
dc.identifier.issn 0906-6934
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8438
dc.description.abstract Denne afhandling indeholder en retsdogmatisk analyse af beskatning af derivater efter gældende dansk ret. Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi direkte afhænger af værdien af en eller flere underliggende aktiver. De mest kendte derivater er futures, forwardkontrakter, optioner og swaps. Derivater handles flittigt på det finansielle marked og anvendes til at hedge uønskede risici, spekulere i fremtidige markedspriser og udnytte eventuelle arbitrage muligheder. Begrebet derivater anvendes ikke i dansk skatteret. Generelt er kontrakter, der betegnes som forwardkontrakter (terminer) og optioner (aftaler om køberetter og salgsretter) omfattet af det skatteretlige begreb finansielle kontrakter. Beskatningen af finansielle kontrakter er særskilt reguleret i Kursgevinstloven og en analyse af reglernes anvendelsesområde udgør den primære del af afhandlingen. I analysen af den skatteretlige behandling af derivater analyseres to grundlæggende problemstillinger; kvalifikation og behandling. Kvalifikationen af instrumenterne og det tilhørende afkast er essentiel, eftersom den samlede skattepligtige indkomst og formue inddeles i flere indkomsttyper, som kan underlægges en differentieret skatteretlig behandling. Kvalifikationen af finansielle instrumenter følger af KGL §§ 29 og 30. Herefter er terminskontrakter, købe- og salgsretter samt strukturerede fordringer omfattet af begrebet finansielle kontrakter og derfor de særlige regler om generel lagerbeskatning. Det følger af forarbejderne, at reglerne ligeledes finder anvendelse for finansielle kontrakter, der indgår som et delelement i en samlet aftale. I den forbindelse er det vurderet hvorvidt og i givet fald hvornår, finansielle instrumenter skal kvalificeres som ét samlet instrument eller alternativt splittes op i delkomponenter. Dette skal ses i lyset af, at derivater alene eller i kombination med andre finansielle instrumenter netop kan anvendes til at duplikere afkastet på andre transaktioner. Visse typer af kontrakter er positivt undtaget efter KGL § 30 under opfyldelse af leveringskravet, kravet om ingen afståelse og ingen modgående kontrakter.1032 Generelt skal de undtagne kontrakter beskattes sammen med det underliggende aktiv. Dette er formentlig også årsagen til, at betingelserne for undtagelsen er, at den finansielle kontrakt er tæt knyttet til ejerskab af det underliggende aktiv. en_US
dc.format.extent 351 en_US
dc.language dan en_US
dc.publisher Copenhagen Business School en_US
dc.relation.ispartofseries Ph.d. Serie;13.2012
dc.title Beskatning af derivater en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt12apr13 lbjl en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Juridisk Institut en_US
dc.contributor.departmentshort JUR en_US
dc.contributor.departmentuk Law Department en_US
dc.contributor.departmentukshort LAW en_US
dc.idnumber 9788792842534 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2012 en_US
dc.title.subtitle En analyse af dansk skatteret en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Katja_Joo_Dyppel.pdf 5.667Mb PDF View/Open PhD afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record