Det Skapende Menneske

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Det Skapende Menneske

Show full item record

Title: Det Skapende Menneske
Anthropos Ergazesthai
Author: Sletterød, Niels Arvid
Abstract: Foreliggende dr. Philos avhandling i filosofi er skrevet som en del av et større og flerårig strategisk instituttprogram, Mennesket, nettverket og stedets betydning for innovasjon, ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Programmet er hovedsaklig blitt finansiert av Norges Forskningsråd, men med tilskudd både fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge i regionen, samt av interne midler fra forskningsinstituttet selv. Mange år som arbeidslivsforsker førte meg til en erkjennelse om at mennesket må forstås som genuint skapende, som det Skapende Mennesket - Anthropos Ergazesthai. Derved måtte det skapendes ontologi, Geneseins ontologi , utlegges, og mest av alt for at vi alle i det skapende, som skapende og ved det skapte selv, skal kunne forstå oss på det å være menneske, som Et Godt Menneske. Det å gjøre det gode for det godes skyld, er det viktigste prosjekt av alle, fordi vi alle som mennesker ved og i de liv vi lever og beslutter å leve, ubønnhørlig og umettelig har å være. Det forplikter oss til en ubetinget gjestfri omsorg og et grenseløst ansvar for oss selv, for ethvert menneske og for all verden. Geneseins ontologi handler om de grunnleggende eksistensielle, strukturer og betingelser for denne helheten; det skapende - de(n) skapende - det skapte, og hvordan denne på det ontiske plan for vår tilværelse, idealtypisk sett åpner eller lukker for en slik ubetinget gjestfri omsorg og et slikt grenseløst ansvar for vår selv-i-verk-sett-else og verdens-i-verk-sett-else. Men Geneseins ontologi avdekker også når, hvorfor og hvordan de ontiske betingelser for vårt selv-nær-vær og til-stede-vær, ekskluderer oss fra eller inviterer oss til å overgå oss selv i mesterskapet, som en alltid allerede uavsluttet utopi, - til nettopp å kunne være det ALDRI, som vi alle er.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8441
Date: 2012-04-24

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Niels_Arvid_Sletterød.pdf 12.26Mb PDF View/Open Doktorafhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record