Kommunal turismepolitik som kommunal er-hvervspolitik

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Kommunal turismepolitik som kommunal er-hvervspolitik

Show full item record

Title: Kommunal turismepolitik som kommunal er-hvervspolitik
Hvorfor og hvordan?
Author: Lyck, Lise
Abstract: Turisme regnes som et af verdens største erhverv. UNWTO, der er turismens hovedorganisa-tion globalt har opgjort antal ansatte til 235 mio., dvs. 9,2 % af alle job, og turismens andel af verdens bruttonationalprodukt (BNP) til 9,7 %. Turismen fortsætter med at vokse. Økono-misk krise og finanskrise, askesky mv. har betydet kortvarige afvigelser fra væksttrenden og enkelte ændringer i udviklingen af turismedestination. Europa modtager langt de fleste turister, og turismen er derfor et meget stort erhverv i de fleste EU-lande. Fra Kommissionens side er der nu - siden turisme med Lissabon traktaten er blevet et EU anliggende - pr. 30. juni 2010 udformet et mål om, at EU skal være verdens turismedestination nr. 1 og en politik, der omfatter 21 punkter, se for eksempel Lise Lyck; ”Handlingsplan for Dansk Turisme”. Denne publikation kan købes for 150 kr. ved henvendel-se til ll.tcm@cbs.dk. Publikationen er også fremlagt på dette møde. Dansk turisme har desværre haft betydelige problemer med konkurrenceevnen og har som det eneste EU land gennem en årrække har haft en aftagende markedsandel i udenlandske overnatninger. Det er baggrunden for, at erhvervets aktører og nogle politikere har arbejdet for at erhvervet kan blive konkurrencedygtigt og bidrage mere til at skabe økonomisk vækst, velfærd og arbejdspladser i Danmark.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8476
Date: 2012-08-13
Notes: Præsenteret på turistmøde, Kokkedal Slot, 24. Maj 2012

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
LYCK_2012_2.pdf 161.6Kb PDF View/Open Konference papir

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record