Turisme som erhvervspolitik for udkantsområder og små øer

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Turisme som erhvervspolitik for udkantsområder og små øer

Show full item record

Title: Turisme som erhvervspolitik for udkantsområder og små øer
Author: Lyck, Lise
Abstract: Turisme regnes som et af verdens største erhverv. UNWTO, der er turismens hovedorganisa-tion globalt har opgjort antal ansatte til 235 mio., dvs. 9,2 % af alle job, og turismens andel af verdens bruttonationalprodukt (BNP) til 9,7 %. Turismen fortsætter med at vokse, og finanskrise og økonomisk krise, askesky mv. har alene betydet kortvarige afvigelser fra væksttrenden og enkelte destinationsændringer. Europa modtager langt de fleste turister, og turismen er derfor et meget stort erhverv i de fleste EU-lande. Fra EU Kommissionens side er der nu - siden turisme med Lissabon traktaten er blevet et EU anliggende - pr. 30. juni 2010 udformet et mål om, at EU skal være verdens turismedestination nr. 1 og en politik, der omfatter 21 punkter. Dette er yderligere fyldt op med en detaljering fra 2011, se venligst Lise Lyck ”En handlingsplan for dansk turisme” samt opdateringer på internettet. Dansk turisme har desværre haft betydelige problemer med konkurrenceevnen og har som det eneste EU land gennem en årrække har haft en aftagende markedsandel i udenlandske overnatninger. Det er baggrunden for, at erhvervets aktører og nogle politikere har arbejdet for at erhvervet kan blive konkurrencedygtigt og bidrage mere til at skabe økonomisk vækst, velfærd og arbejdspladser i Danmark.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8477
Date: 2012-08-13
Notes: Præsenteret på visionsmøde om udkants Danmark, 25-27. maj 2012. Tunø, Arrangeret af netværket Ø og Land

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Lyck_2012_3.pdf 168.8Kb PDF View/Open Konference papir

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record