Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning

Show full item record

Title: Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning
Author: Lyck, Lise
Abstract: Advisory board for cand.soc studiet i service management bad på mødet den 22.06 om udarbejdelse af en kort oversigt over uddannelser og forskning inden for niveau 3 (højere uddannelse i Danmark). Nærværende notat tilstræber at præsentere hovedlinjerne inden for service og turisme uddannelses- og forsknings området. Notatet bygger på oplysninger fra nettet samt telefonsamtaler med de omfattede uddannelsesinstitutioner i Danmark. Endvidere er benyttet materiale fra Lise Lyck (2003); Turismeudvikling og Attraktioner i et Strategisk Perspektiv, kapitel 1, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Herudover indgår Universitetsloven, lov nr. 403 fra 2003 som ramme for de højere læreanstalters strategi. Endelig inddrages beretning fra rådet for erhvervsøkonomiske uddannelser til belysning af niveau 2 uddannelserne.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8480
Date: 2012-08-13

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Lyck_2012_6.pdf 127.0Kb PDF View/Open Notat

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record