Metapolens genius loci

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Metapolens genius loci

Show full item record

Title: Metapolens genius loci
Steder, deltagere og laboratorier
Author: Halleløv, Inger; Buciek, Keld; Müller, Bosse; Copenhagen Business School. CBS; Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi; PEØ; Department of Operations Management; OM
Abstract: Med dette skrift har vi ønsket at tage nogle temaer fra det Øresundsregionale projekt ”Kreativ Metapol” op til behandling. Det er efter vores mening vigtige temaer, som dog først og fremmest afspejler, hvad videnpartnerne - CBS/CVL, Copenhagen Business School/ Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse; MAH, Malmö Högskola og RUC, Roskilde Universitetscenter - i projektet har fundet interessant. Temaerne spænder fra spørgsmål om metapol-ideen over hvad der karakteriserer gode steder til deltagerkultur og eksperimenterende laboratorier. Når vi ovenfor skriver ”tage temaer op til behandling”, skal det ikke forstås som at vi mener at temaerne efter en sådan ”behandling” er belyst i dybden, men snarere at vi ønsker at reflektere over nogle tematikker og der igennem invitere til videre fordybelse hos ikke mindst de mange praktikere, som projektet har været og er i dialog med og som er de egentlige bærere af de i projektet formulerede ambitioner om netværksbygning, videnudveksling og kreativitet på tværs af den dansk - svenske grænse gennem Øresund.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8531
Date: 2012-10-06

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Halleloev_2011.pdf 11.31Mb PDF View/Open Rapport

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record