Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Show full item record

Title: Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi
Analyserapport
Author: Fosse, Henrik Barslund; Højbjerg Jacobsen, Rasmus; Kuhn, Johan Moritz
Abstract: Hovedformålet med denne rapport har været at foretage sammenligninger på to planer: For det første at sammenligne de økonomiske modeller ADAM og DREAM, og for det andet at sammenligne to mulige scenarier for danske økonomi. Hovedvægten er lagt på at undersøge, hvordan udviklingen i boligpriserne og de offentlige finanser varierer på tværs af de økonomiske forudsætninger og de økonomiske modeller. Vi arbejder i hovedtræk med tre forløb: Et reform- og genopretningsforløb, et laden-stå-til-forløb med negativ udvikling i udlandet og et grundforløb i de to modeller, som vi bruger til at sammenligne de øvrige forløb med.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8537
Date: 2012-10-08

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Fosse_Jacobsen_Kuhn_2012.pdf 3.887Mb PDF View/Open Rapport

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record