Effektivisering i folkeskolen

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Effektivisering i folkeskolen

Show full item record

Title: Effektivisering i folkeskolen
Muligheder og metoder
Author: Wittrup, Jesper; Bogetoft, Peter
Abstract: Denne analyse af folkeskolen anvender DEA (Data Envelopment Analysis) som et redskab til at foretage ”realistisk benchmarking”, hvor der i for-hold til den enkelte folkeskole identificeres relevante forbilleder, der på den ene side ligner skolen meget, men på den anden side gør det bedre. Sammenligningen tager udgangspunkt i de karakterer eleverne opnår ved afgangseksamen i 9. klasse. KREVIs analyse af folkeskolens faglige kvalitet viste, at forskelle i skolernes faglige kvalitet spiller en signifikant rolle, når karakterforskellene skal forklares. Selvom forskelle i elevernes sociale baggrund og individuelle forskelle under alle omstændigheder er den mest væsentlige årsag til forskelle i karakterer. Der er således god grund til at sammenligne skoler med relevante forbilleder. Da der desuden er væsentlige forskelle i skolernes ressourceforbrug, giver det god mening at lave realistisk benchmarking på sammenhængene mellem faglighed og ressourceforbrug for at vurdere effektiviteten.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8574
Date: 2012-11-20

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Bilag_1_Wittrup_Bogetoft_2011.pdf 429.6Kb PDF View/Open Bilag 1
Bilag_2_Wittrup_Bogetoft_2011.pdf 344.7Kb PDF View/Open Bilag 2
Bilag_3_Wittrup_Bogetoft_2011.pdf 515.6Kb PDF View/Open bilag 3
Rapport_Wittrup_Bogetoft_2011.pdf 1.246Mb PDF View/Open Rapport

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record