Den flerdimensionelle strategi

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Den flerdimensionelle strategi

Show full item record

Title: Den flerdimensionelle strategi
Et studie af, hvordan ledere i praksis anvender strategi
Author: Obed Madsen, Søren
Abstract: Selvom strategien i teorien burde sikre, at organisationen går i samme retning ved at vise den fælles vej for organisationen, medvirker strategien i praksis til at øge antallet af mulige veje, da lederne oversætter strategien ud fra deres egen kontekst. Derved øges antallet af strategier i organisationen, og et samlet overblik over sammenspillet og relationerne mellem strategierne vanskeliggøres. Ledere skelner mellem de forskellige dele af strategien som fx det abstrakte som ordlyden eller intentionen, og det konkrete som måltal og projekter. Lederne anvender de forskellige dele af strategien i forskellige sammenhænge, men taler stadigvæk om ”strategien” selv om de har skiftet dimension som fx mellem ordlyd og KPI’er. En anden dimension er, at lederne også kan opfatte strategien som rigtig, men irrelevant, hvilket hænger sammen med deres skelnen mellem det abstrakte og det konkrete i strategien. Den abstrakte dimension opfattes som værende rigtigt, mens strategien rent konkret kan være irrelevant for visse ledere. Strategien anvendes også som dokumentation for den øverste ledelses intentioner. Derved kan andre aktører få indblik i topledelsens tankegang, foretage modtræk, øve sig på at yde modstand på en elegant måde eller blot forberede sig på at argumentere for sin sag inden for den logik som strategien repræsenterer.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8583
Date: 2012-11-20
Notes: Paper til Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference Copenhagen Business School 5.-6. december 2011

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Obed_Madsen_2011.pdf 145.3Kb PDF View/Open Conference paper

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record