Sprogkernen II

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Sprogkernen II

Show full item record

Title: Sprogkernen II
En rapport fra implementering af Sprogkernen I’s anbefalinger
Author: Lenstrup, Christine; Faizi, A. Zaki; Pals Svendsen, Lisbet; Mondahl, Margrethe
Abstract: Formålet med denne rapport er at undersøge i hvilket omfang IKT skaber motivation, interaktion, samarbejde og refleksion i forbindelse med tilegnelsen af interkulturel handlingskompetence. Vores hypotese er, at anvendelsen af forskellige former for IKT i undervisningen kan være med til at øge elevernes motivation og arbejdsindsats og derigennem også deres udbytte af undervisningen, således at eleverne opnår en højere grad af deep learning end uden IKT. For at eftervise vores hypotese, gennemførte vi i efteråret og vinteren 2011/2012 kvalitative empiriske undersøgelser i samarbejde med to udvalgte gymnasieskoler. Mere præcist udførte vi fokusgruppeinterviews med elever og lærere. Efter at have analyseret vores data, kom vi frem til nogle resultater, hvoraf nogle er positive og andre mindre positive: • IKT skaber motivation • IKT har en positiv effekt på interaktion og samarbejde • IKT fremmer elevernes evne til at reflektere over egen læring Men: • IKT fører ikke nødvendigvis til internalisering af viden • IKT kan opfattes som useriøst og irrelevant i en læringssammenhæng Baseret på ovennævnte resultater, når vi frem til følgende 4 anbefalinger: • IKT skal italesættes i langt højere grad end hidtil og bør være tydeligt defineret som en løftestang i læringskonteksten • IKT skal italesættes systematisk, således at det er et relevant læringsværktøj • IKT muliggør etablering af sociale kontekster, som kan etablere interaktion med andre sprogbrugere, og bør derfor tilpasses den didaktiske kontekst og eksponere eleverne mindre end traditionel klasseundervisning. • IKT-­‐anvendelse bør evalueres løbende i forhold til fagrelevans og læringsmål
URI: http://hdl.handle.net/10398/8638
Date: 2013-01-24

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Rapport_SprogkernenII.pdf 829.5Kb PDF View/Open Full report

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record