Lige adgang

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Lige adgang

Vis flere oplysninger

Titel: Lige adgang
Juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser
Forfatter: Nielsen, Ruth
Resume: Formålet med denne rapport er at præcisere omfanget og rækkevidden af det forbud mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser, der i Danmark siden vedtagelsen af ligestillingsloven i 2000 gælder for alle sælgere/tjenesteydere både i den private og offentlige sektor samt af den pligt til at indarbejde kønsligestilling i al planlægning og forvaltning, der gælder i den offentlige sektor (den såkaldte mainstreamingpligt). Det vil også blive diskuteret, i hvilken udstrækning der, hvis der ønskes mere kønsligestilling, kan og bør ske skærpelse af reglerne i dansk ret inden for rammerne af de nugældende EU-regler. Kønsligestilling og forbud mod diskrimination er grundlæggende rettigheder (menneskerettigheder). I de seneste år er der i stigende grad udviklet et samspil mellem elementer i dansk ret, der stammer fra EU-niveau, og elementer, der stammer fra folkeretligt eller nationalt niveau, hvilket gør det relevant at opfatte regler af national herkomst, folkeret og regler, der er blevet til i EU-regi, som ét stort system.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8666
Dato: 2013-03-11

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Ruth_Nielsen_2013.pdf 851.9Kb PDF Vis/Åbn Rapport

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger