Fonetisk reduktion i dansk

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Fonetisk reduktion i dansk

Show simple item record

dc.contributor.author Schachtenhaufen, Ruben
dc.date.accessioned 2013-04-15
dc.date.accessioned 2013-04-15T08:58:42Z
dc.date.available 2013-04-15T08:58:42Z
dc.date.issued 2013-04-15
dc.identifier.isbn 9788792977427
dc.identifier.isbn 9788792977434
dc.identifier.issn 0906-6934
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8676
dc.description.abstract Med udgangspunkt i det danske talesprogskorpus DanPASS undersøges tilbøjeligheden til fonetisk reduktion i dansk talesprog i forhold til en række intralingvistiske faktorer. I undersøgelsen udføres en kortlægning mellem 300.000 fonemer og foner. På baggrund af denne kortlægning er det muligt at danne et meget detaljeret billede af både hvor i sproget den fonetiske realisering afviger fra den fonologisk forudsagte form, og naturen af denne afvigelse. I afhandlingen fokuseres der på den type afvigelser der kan karakteriseres som reduktioner, dvs. svækkelse og bortfald af de enkelte lydsegmenter. De reducerede forekomster sammenlignes med de øvrige annoterede lag i korpusset, herunder grammatiske, informationsstrukturelle og prosodiske forhold. Det demonstreres at tilbøjeligheden til reduktion, såvel som reduktionernes fonetisk resultat, i høj grad er knyttet til lingvistisk faktorer, såsom ordklasse, grammatisk funktion, ny vs. kendt information, fokus, emfase mm. foruden en række fonologiske faktorer. Reduktioner bliver ofte betragtet som sprogligt ukrudt, men på baggrund af den systematiske sammenhæng med informationsbærende elementer i sproget, virker det rimeligt at betragte reduktioner som funktionelle elementer, der er understøttende for kommunikationen snarere end forstyrrende. I afhandlingen udforskes og dokumenteres en række tilbøjeligheder som ikke tidligere er undersøgt i dansk, og kun sparsomt i internationale sammenhænge. Herigennem opnås et dybere indblik i dansk lydstruktur og de mønstre som reduktioner generelt ser ud til at følge. en_US
dc.format.extent 378 en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Ph.d. Serie;15.2013
dc.title Fonetisk reduktion i dansk en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt13apr15 lbjl en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Department of International Business Communication and Politics en_US
dc.contributor.departmentshort IBC en_US
dc.contributor.departmentuk Department of International Business Communication and Politics en_US
dc.contributor.departmentukshort IBC en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2013 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Ruben_Schachtenhaufen.pdf 2.404Mb PDF View/Open PhD Afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record