Strategi i den offentlige sektor

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Strategi i den offentlige sektor

Vis flere oplysninger

Titel: Strategi i den offentlige sektor
En kortlægning af styringsmæssig kontekst, strategisk tilgang, samt anvendte redskaber og teknologier for udvalgte danske statslige styrelser
Forfatter: Froholdt, Morten
Resume: Siden begyndelsen af 1980erne har den offentlige sektor i Danmark, og flere andre vestlige lande, været genstand for en moderniseringsproces. En moderniseringsproces, der har ført til nye måder at tænke og bedrive offentlig administration og ledelse på, herunder anvendelsen af organisatorisk strategi i en offentlig kontekst. Formen, sådanne organisatoriske strategier antager i en offentlig kontekst, er dog i høj grad et uudforsket område, hvilket er omdrejningspunktet for nærværende afhandling og følgende fundamentale forskningsspørgsmål: Hvordan tager strategi og strategisk ledelse form i en dansk offentlig kontekst? For at besvare ovenstående forskningsspørgsmål, er der udviklet et konceptuelt framework, som tillader en analyse og kortlægning af specifikke variable med relevans for den form, strategi og strategisk ledelse antager i en offentlig kontekst. De variable, der anvendes som analytisk linse i det konceptuelle framework, vedrører en organisations styringsmæssige kontekst, strategiske tilgang samt anvendte redskaber og teknologier. Analysen og kortlægningen af den styringsmæssige kontekst trækker på en række forskningsmæssige bidrag omkring eksisterende styringsparadigmer og deres karakter. Den strategiske tilgang er analyseret og kortlagt med udgangspunkt i Whittingtons (2001) strategiske perspektiver samt yderligere forskningsmæssige bidrag vedrørende de enkelte perspektiver....
URI: http://hdl.handle.net/10398/8700
Dato: 2013-05-28

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Morten_Froholdt.pdf 2.605Mb PDF Vis/Åbn PhD afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger