Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Vis flere oplysninger

Titel: Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor
En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling. Teknisk baggrundsnotat
Forfatter: Fosse, Henrik Barslund; Højbjerg Jacobsen, Rasmus
Resume: CEBR har for Djøf udført en opgave, der har bestået i at få klarlagt produktivitetseffekter af uddannelse på et relativt højt detaljeniveau. Opgaven omfatter to dele: Den første del er en klarlægning af såkaldte egen- og fælleseffekter på 16 uddannelsesgrupper defineret ud fra fire uddannelseslængder og fire uddannelsesretninger. Beregningerne er udført på brancheniveau og inden for sektorerne privat fremstilling og privat service. Den anden del af opgaven omfatter en konsekvensberegning af at løfte Danmark op i OECD’s top 5, når det gælder andel af personer på arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse. CEBR har beregnet produktivitetseffekter inden for sektorerne privat fremstilling og privat service. Endelig har Djøf ønsket, at de samlede produktivitetsgevinster af et uddannelsesløft omsættes til populære størrelser i velfærdsdebatten. Dette notat indeholder en beskrivelse af beregninger af uddannelseseffekter. Beregningerne tager udgangspunkt i allerede estimerede marginaleffekter og følger tidligere anvendte metoder. Notatet inddelt som følger: Kapitel 2 er et kort teknisk kapitel, der informerer om data samt kort opremser litteraturgrundlaget og de anvendte metoder til at beregne effekterne af uddannelse.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8742
Dato: 2013-07-16

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
CEBR-DJOEF_2013 ... sanalyse_teknisk_notat.pdf 532.7Kb PDF Vis/Åbn Teknisk baggrundsnotat

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger