Egentlig selvledelse

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Egentlig selvledelse

Show full item record

Title: Egentlig selvledelse
En ledelsesfilosofisk afhandling om selvledelsens paradoksale dynamik og eksistentielle engagement
Author: Kjær Lassen, Tommy
Abstract: Denne afhandling handler om selvledelsesfænomenets kommercielle konceptualisering. Afhandlingen baserer sig på et metodekombinerende forskningsprojekt bestående af aktionsforskning og fænomenologisk analyse. Projektet er etableret og finansieret efter erhvervsPhD-ordningen og er som sådan underlagt en dobbeltmålsætning om både erkendelsesmæssig videnskabelse og empirisk nytteskabelse. Projektets aktionsforskningsdel er gennemført, blandt navnlig ingeniørsegmentet i DONG Energy Power, og den fænomenologiske analyse er gennemført med særlig afsæt i kandidatens forholdsvis atypiske baggrund nemlig en protestantisk tilværelsestydning. Projektet er initieret af virksomheden selv, det vil sige af ledelsen i udviklingsfunktionen Engineering i samarbejde med ledelsen i Powers afdeling for HR-Udvikling. Forskningsspørgsmålet lyder slet og ret: Hvordan skal selvledelse konceptualiseres i DONG Energy Power? Dette er i udgangspunktet et nytteorienteret spørgsmål, men afhandlingen viser, at dette spørgsmål implicerer en grundlæggende erkendelsesteoretisk problematik om, hvorledes et meningsfuldt og værdiskabende selvledelsesbegreb overhovedet lader sig konceptualisere. Bag selvledelsens hvordan gemmer der sig et normativt spørgsmål om selvledelsens hvorfor. Projektet er empirisk set sat i verden, fordi der viste sig en række problematikker i forbindelse med virksomhedens konceptualisering af dets ønskede selvledelsesbegreb; problematikker omhandlende forholdet mellem design og emergens, fastholdelse og performance, nødvendighed og mulighed og eksistens og produktivitet.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8753
Date: 2013-09-25

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Tommy_Kjær_Lassen.pdf 1.374Mb PDF View/Open PhD-afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record