Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport

Vis flere oplysninger

Titel: Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport
Forfatter: Jespersen, Jørn; Sloth, Birgitte; Rahbek, Carsten; Hansen-Hoeck, Fie; Østrup, Finn; Møhlenberg, Flemming; Anker, Helle Tegner; Olesen, Jørgen E.; Primdahl, Jørgen; Wier, Mette; Frandsen, Søren E.; Harttung, Thomas
Resume: Regeringen har i foråret 2012 nedsat en uafhængig Natur- og landbrugskommission. Kommissionens opgave er, at udarbejde anbefalinger til løsning af landbrugets økonomiske, strukturelle og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage til klima-, natur- og miljøindsatsen. Det fremgår af regeringsgrundlaget ’Et Danmark, der står sammen’ fra oktober 2011, at der på Danmarks areal skal være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj kvalitet samt en varieret, mangfoldig og sammenhængende natur. Regeringen ønsker derfor et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt og fremtidsorienteret landbrugserhverv, der fortsat kan bidrage væsentligt til beskæftigelse og eksport i fødevaresektoren. Regeringen ønsker samtidig at stoppe tilbagegangen i og styrke biodiversiteten og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet og bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser. Regeringen peger derfor på, at der er brug for nye afbalancerede løsninger, så landbrugets rammevilkår fremadrettet understøtter en grøn omstilling med vækst og nye udviklingsmuligheder for erhvervet og samtidig styrker natur-, vandmiljø og klimaindsatsen. Natur- og Landbrugskommissionen påbegyndte sit arbejde i marts 2012 og har et år til at komme med forslag til at løse de økonomiske og miljømæssige udfordringer, som landbruget og naturen står overfor. Kommissionens anbefalinger skal præsenteres for regeringen i første halvdel af 2013. Kommissionen skal komme med konkrete forslag til, hvordan dansk landbrug og natur kan udvikles bæredygtigt både på kort og lang sigt. Kommissionens første opgave består i at udarbejde en statusredegørelse over landbrugets økonomiske situation, indtjeningsmuligheder og rammevilkår samt natur-, vandmiljø- og klimatilstanden, herunder status for implementeringen af EU- og andre internationale forpligtelser. Denne rapport udgør statusredegørelsen.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8850
Dato: 2013-12-17

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Oestrup_1.pdf 10.82Mb PDF Vis/Åbn Rapport

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger