Forundersøgelse i projektet Tværgående ledelse på ældreområdet

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Forundersøgelse i projektet Tværgående ledelse på ældreområdet

Show full item record

Title: Forundersøgelse i projektet Tværgående ledelse på ældreområdet
Sammenhængende borgerforløb, innovation og partnerskaber i kommunale ledelsesindsatser på ældreområdet
Author: Ryberg, Marie
Abstract: Antallet af ældre borgere og borgere med komplekse og kroniske sygdomme stiger i disse år, og kommunernes opgaver på ældreområdet er vokset og blevet mere specialiseret. Denne specialisering hænger dels sammen med den opgaveglidning, der sker i disse år fra sygehusene til kommunerne, eksempelvis fordi patienter udskrives tidligere fra hospitalerne. Desuden hænger specialiseringen sammen med en generel specialisering på sundhedsområdet, eksempelvis med fokuseringen på evidensbaserede indsatser. Endelig hænger specialiseringen sammen med bestræbelserne på at modernisere de styringsmæssige strukturer omkring ældreområdet. Disse moderniseringsbestræbelser tog for alvor fat i slutningen af 1990’erne ud fra idéer, der kan betegnes New Public Management. Her introducerede man fritvalgs-­‐ordningerne, herunder BUM og lagde op til en standardisering af ydelserne gennem Fælles Sprog. Introduktionen af fritvalgs-­‐ordningerne har flere steder betydet, at eksempelvis opgaver -­‐ som eksempelvis rengøring i hjemmeplejen – er blevet fordelt ud til forskellige specialiserede aktører. Den øgede specialisering betyder, at ældreområdet i visse sammenhænge kan bære præg af en silostruktur. Her kan forskellige enheder, specialer, traditioner og sprog være konflikt med hinanden og opgaverne løses ikke altid mest optimalt. Denne rapport er et led i projekt, der handler om tværgående ledelse på ældreområdet. Projektet har fokus på ledere af medarbejdere med borgerkontakt i hjemmeplejen og pleje/omsorg. Og projektet sigter på ”at udvikle velfærdsledelse, der sætter kerneopgaven i centrum og nedbryder formelle og uformelle grænser i opgaveløsningen”
URI: http://hdl.handle.net/10398/8874
Date: 2014-02-06

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Ryberg_2012.pdf 304.9Kb PDF View/Open Rapport

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record