IT, organisation og digitalisering

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

IT, organisation og digitalisering

Show full item record

Title: IT, organisation og digitalisering
Institutionelt arbejde i den kommunale digitaliseringsproces
Author: Federspiel, Sofie Blinkenberg
Abstract: Denne afhandling beskæftiger sig med institutionaliseringen af digitalisering i den danske kommunaladministration. At digitalisere vil i den sammenhæng sige at bruge informationsteknologi (IT) til strategisk udvikling af arbejdsgange, og digitalisering er derfor tæt forbundet med at skabe en organisation, der både er omstillingsparat, refleksiv og nytænkende. Selvom institutionalisering af digitalisering således er synonym med en radikal forandring af den kommunale administration, mangler der viden om, hvordan arbejdet med at institutionalisere digitalisering påvirkes af organisationsmedlemmernes forhold til IT: et forhold, som litteraturen tidligere har indikeret, kan have afgørende betydning for digitalisering. Afhandlingen bidrager med ny viden på området. Til det formål trækker afhandlingen på det neo-institutionelle begreb institutionelt arbejde, som giver mulighed for at belyse aktørernes rolle i institutionaliseringsprocesser. Afhandlingen baserer sig på et casestudie af to typiske danske kommunaladministrationer, hvoraf den ene er et resultat af kommunesammenlægning i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Det empiriske grundlag består af kvalitative data i form af interviews, dokumentanalyser og mødeobservationer. Den indledende dataanalyse, som er inspireret af grounded theory, pegede på tre centrale analysetemaer i relation til afhandlingens fokus. Disse temaer, som lægger op til tre forskellige håndteringer af data og cases, danner grundlag for afhandlingens tre artikler.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8993
Date: 2014-10-28

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Sofie_B_Federspiel.pdf 1.683Mb PDF View/Open Phd-afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record