Hvilke offentlige ledere er der brug for når velfærdstænkningen flytter sig

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Hvilke offentlige ledere er der brug for når velfærdstænkningen flytter sig

Show simple item record

dc.contributor.author Weinreich, Elvi
dc.date.accessioned 2014-10-29T14:08:23Z
dc.date.available 2014-10-29T14:08:23Z
dc.date.issued 2014-10-29
dc.identifier.isbn 9788793155626
dc.identifier.isbn 9788793155633
dc.identifier.issn 0906-6934
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8994
dc.description.abstract Moderniseringen af den offentlige sektor ses i denne afhandling som ramme for paradigmeskift i den danske velfærdsmodel i perioden 2001 – 2012, hvilket er afhandlings tidsmæssige kontekst. Disse paradigmeskift indebærer flere diskontinuiteter, som har skabt store indholdsmæssige ændringer i velfærdsværdikæden, og som har påvirket og stadig påvirker hele den offentlige sektor. Det er derfor af stor betydning for staten og den til enhver tid siddende regering - som politisk forvalter af denne velfærdsværdikæde, der strækker sig fra regeringen til borgerne - at de fagprofessionelle forstår, accepterer - og er motiveret til at gennemføre den stadige omstillingsproces af kerneopgaver og velfærdsydelser i velfærdsinstitutionerne uden at miste grebet om den daglige leverance af de primære ydelser. De offentlige mellemledere bliver dermed centrale aktører, og de har over de sidste mere end 10 år i stadig højere grad fået tildelt ansvaret for at sikre den daglige drift i den offentlige sektor. Det kræver både en kognitiv forståelse og en affektiv forankring af de mange reformer hos fagprofessionelle medarbejdere uden at de mister deres engagement. I afhandlingen argumenteres for, at dette fordrer en cirkulær omdannelse eller en nyskabelse, først af de offentlige ledere og dernæst med deres hjælp af de fagprofessionelle. Diplomuddannelsen i Ledelse blev i 2003 etableret for at medvirke til denne omskabelse af de offentlige ledere, og anses derfor som et vigtigt led i velfærdsværdikæden, og denne uddannelse er den kontekstuelle platform for afhandlingen. Der argumenteres endvidere i afhandlingen for at nyskabelse af de offentlige ledere politisk og arbejdsmæssigt forventes at blive instrumentelt båret af Diplomuddannelsen i Ledelse, hvilket fører til afhandlingens problemfelt, centrale fokus og spørgsmål. Er nyskabelsen blevet realiseret? Hvordan er uddannelsen egentlig tilrettelagt for at leve op til formålet? Hvad er det foreløbige resultat? Hvordan fremtræder den ny professionelle offentlige leder i sin praksis? Har lederne taget opgaven på sig? Intervenerer de ind i de fagprofessionelles faglige beslutninger? Får de omstillingen til at ske? en_US
dc.format.extent 418 en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Ph.d. Serie;31-2014
dc.title Hvilke offentlige ledere er der brug for når velfærdstænkningen flytter sig en_US
dc.type phd en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi en_US
dc.contributor.departmentshort PEØ en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Operations Management en_US
dc.contributor.departmentukshort OM en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2014 en_US
dc.title.subtitle Er Diplomuddannelsens lederprofil svaret? en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Elvi_Weinreich.pdf 1.625Mb PDF View/Open PhD-afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record