Årsredovisning 2012

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Årsredovisning 2012

Show full item record

Title: Årsredovisning 2012
Author: Barinaga, Ester; Yousef, Samira; Hussain, Saadia; De Las Casas, Marco
Abstract: Förorten i Centrum är en ideell förening som grundades i Stockholm 2010 på initiativ av forskaren Ester Barinaga, Docent vid Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School. Förorten i Centrum har genomfört ett flertal kollektiva muralmålningar som har engagerat tusentals barn, unga och vuxna. Förorten i Centrum arbetar med kollektiv muralkonst för att skapa plattformer för dialog och samverkan mellan människor med olika bakgrund, hemvist och identitet. Skapare, förmedlare och utförare är barn och unga, familjer, boende och lokala initiativ. Genom sina bildberättelser engageras deltagarna i förändringen av det offentliga rummet och påverkar därmed bilden av sin närmiljö i den samtida debatten. Verktyget som används för att uppnå detta är dialogbaserade kollektiva muralmålningsprocesser. I våra muralmålningsprocesser samlas och synliggörs röster från en stadsdel, en stad eller ett område i en kollektiv medborgardialog där man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål - en muralmålning som pryder någon av områdets offentliga ytor. Grannar, konstnärer, familjer, stadsdelspolitiker, fastighetsägare, tjänstemän, ungdomsgårdar, skolor - alla deltar de i processen där beslut fattas om vilka ytor som ska målas, vilka motiv som ska skildras och vilka berättelser som ska förmedlas. Förorten i Centrum engagerar deltagarna för att påverka demokratins former och rum, samtidigt som metoden visar på vikten av dialog, överenskommelser och samverkan mellan olika samhällsaktörer när det kommer till att nå ett konkret, gemensamt mål: den färdiga muralmålningen.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9004
Date: 2014-11-11

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Barinaga_fic-arsredovisning-2013-05-20-lt.pdf 5.186Mb PDF View/Open Rapport

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record