Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det

Show simple item record

dc.contributor.author Hjerrild Carlsen, Mathilde
dc.contributor.author Højlund, Holger
dc.date.accessioned 2014-12-29T12:33:50Z
dc.date.available 2014-12-29T12:33:50Z
dc.date.issued 2014-12-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/9082
dc.description.abstract I 2010 blev forsøgsprojektet ”Netværksledelse i selvejende daginstitutioner. Et partnerskabsprojekt mellem kommunerne Svendborg, Århus og København” sat i gang. Deltagere var paraplyorganisation for selvejende daginstitutioner Menighedernes Daginstitutioner (MDI), de tre kommuner, 116 selvejende daginstitutioner og forskere fra Copenhagen Business School (CBS). I forsøgsprojektet var et væsentligt motiv at eksperimentere med ny partnerskabsorganisering. Projektet blev, som titlen indikerer, bygget op omkring tre kommuners samspil med sine selvejende daginstitutioner. En målsætning var at undersøge mulighederne for at formulere nye veje for selveje herunder at undersøge partnerskabet som en ny måde at organisere sig på med civile kræfter i de offentlige velfærdsydelser på daginstitutionsområdet. Projektets dagsorden var på denne vis udtryk for en både forskningsmæssig interesse i og en praktisk dagsorden om at engagere civile kræfter i de offentlige ydelser. I følgeforskningen har forskere fulgt udvalgte institutioner og gennemført undersøgelser af frivilligt engagement. Ønsket har været igennem interviews at få viden om brugen af frivillige bestyrelser og forventninger til bestyrelsesmedlemmer i daginstitutioner. En sådan viden om bestyrelser vil spille sammen med det overordnede forsøgsprojekts fokus på ledelse af frivilligt engagement på betingelse af nye samarbejdsformer, der folder sig ud på tværs af den offentlige og frivillige sektor. Det er et håb, at undersøgelsen kan bidrage til at forstå og problematisere betingelser for ledelse og ledelsespositioner i samspillet mellem det offentlige og frivillige. Datagrundlaget for undersøgelsen er forvaltningsdokumenter, kvalitative interviews med ledere og bestyrelsesmedlemmer i 31 selvejende daginstitutioner i tre kommuner samt udtræk fra kvalitative kommentarer i en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 1.975 forældre. en_US
dc.format.extent 24 en_US
dc.language dan en_US
dc.title Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det en_US
dc.type wp en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Ledelse, Politik og Filosofi en_US
dc.contributor.departmentshort LPF en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Management, Politics and Philosophy en_US
dc.contributor.departmentukshort MPP en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2014 en_US
dc.title.subtitle En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Hjerrild Carlsen_Hojlund.pdf 951.2Kb PDF View/Open Working paper

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record