Hvad skal vi med sprog?

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Hvad skal vi med sprog?

Vis flere oplysninger

Titel: Hvad skal vi med sprog?
Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv
Forfatter: Verstraete-Hansen, Lisbeth
Resume: Skal vi her lulle os ind i den forestilling, at eftersom flere og flere verden over lærer engelsk, så kan vi også stort set klare os med det som forhandlingssprog? Ingen kan bilde mig ind, at det er den rigtige vej. […] Jeg tror, dansk erhvervsliv har et meget stort, og desværre ikke erkendt, behov for sproglig ekspertise, og vel at mærke i sprog langt udover vore tre normale fremmedsprog. At det samme gør sig gældende i vore administrative organer, der har forbindelse med fremmede lande, kan næppe betvivles (Schmidt 1978: 313). Sådan skrev den daværende formand for Statens Humanistiske Forskningsråd, professor Knud Rahbek Schmidt, i Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse i 1978. Anledningen var rådets nedsættelse af tre udvalg, der skulle forberede en analyse af det samlede forbrug af fremmedsprogsundervisning, af resultaterne deraf og af det samfundsmæssige behov. Det er tredive år siden. Den annoncerede kulegravning blev aldrig fuldført – blot en enkelt undersøgelse blev realiseret – så Rahbek Schmidts indledende spørgsmål er stadig lige aktuelt. Det samme kan siges om såvel spørgsmålet om dansk erhvervslivs sproglige behov som om fremmedsprogsundervisningens rolle og status i det danske uddannelsessystem. Nærværende rapport har til hensigt at tage tråden op med en undersøgelse af fremmedsprog i danske virksomheder og en efterfølgende perspektivering til tidens uddannelsespolitiske problemstillinger.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9176
Dato: 2015-08-28

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Verstraete-Hvad_skal_vi_med_sprog.pdf 659.4Kb PDF Vis/Åbn Report

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger