Nya svenska exportörer i Asien år 2013

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Nya svenska exportörer i Asien år 2013

Show full item record

Title: Nya svenska exportörer i Asien år 2013
Vilken roll har exportfrämjandet spelat?
Author: Kokko, Ari; Johansson de Silva, Sara; Norberg, Hanna
Abstract: Tillväxtanalys fick i 2014 års regleringsbrev i uppdrag att utveckla mätmetoder och indika-torer för att skatta effekterna av statens främjandeinsatser för internationalisering av små och medelstora företag. I slutrapporten för detta uppdrag (Effekter av statens främjandeinsatser för internationali-sering. Slutrapport: utveckling av mätmetoder och indikatorer, Tillväxtanalys, Rapport 2015:03) föreslår vi en metod för utvärdering av det svenska främjandet. Enligt metoden jämförs de företag som tagit del av internationaliseringsfrämjande tjänster med en kontroll-grupp som inte har utnyttjat motsvarande tjänster. En utvärdering av detta slag skulle ge kunskaper om främjandets effekter. Det är dock även viktigt att skapa sig en bredare förståelse för främjandesystemets roll och företagens behov och förväntningar. Detta pm är en pilotstudie där flera olika metoder kombineras för att analysera små och medelstora företags användning av främjandet och hur de etablerat export till en avlägsen marknad. Studien behandlar frågor som: Hur inleder små och medelstora företag export till svåra marknader? Hur betydelsefullt är det statliga främjandet i jämförelse med andra kanaler för lärande om internationalisering och utländska marknader? Motsvarar utbudet av främjandeinsatser företagens aktuella behov för att kunna inleda export på nya marknader? Rapporten har författats av professor Ari Kokko vid Copenhagen Business School, samt Sara Johansson de Silva och Hanna Norberg. Projektledare för uppdraget hos Tillväxt-analys är Carly Smith Jönsson. Många tack till de personer och representanter för olika företag som tagit sig tid att svara på enkäter och ställt upp på intervjuer för denna studie.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9249
Date: 2015-12-21

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
pm_2015_05_Nya+ ... rtorer+i+Asien+ar+2013.pdf 1.177Mb PDF View/Open Report

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record