Udkast til et nyt copingbegreb

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Udkast til et nyt copingbegreb

Show full item record

Title: Udkast til et nyt copingbegreb
En kvalifikation af ledelsesmuligheder for at forebygge sygefravær ved psykiske problemer
Author: Steen Pedersen, Pernille
Abstract: Sygefravær på grund af psykiske problemer udgør op mod halvdelen af det samlede sygefravær på det danske arbejdsmarked. Ledelsesindsatser er afgørende for at forebygge sygefravær ved psykiske problemer, viser flere undersøgelser. Imidlertid mangler der forskningsbaseret viden om, hvordan ledelse kan bidrage i denne henseende. Et udbredt dogme synes at være, at medarbejderens fysiske og mentale sundhed er et ledelsesansvar. Heraf følger f.eks., at medarbejderens selvværd og mentale robusthed bliver anset som et vigtigt omdrejningspunkt for ledelsesindsatser. Udgangspunktet for afhandlingen har imidlertid været at undersøge, om der findes ledelsesmuligheder, der ikke indebærer en udvidelse af lederrollen til også at omfatte aktiviteter, der kan sammenlignes med terapeutiske indsatser. Dette giver anledning til spørgsmålet: ”Hvilken ledelsesopgave kan knyttes til forebyggelse af sygefravær ved psykiske problemer?”
URI: http://hdl.handle.net/10398/9277
Date: 2016-02-23

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Pernille Steen Pedersen.pdf 2.278Mb PDF View/Open Phd-afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record