Når stifterviljen dør…

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Når stifterviljen dør…

Show simple item record

dc.contributor.author Rose, Kalle Johannes
dc.date.accessioned 2016-08-15T08:28:55Z
dc.date.available 2016-08-15T08:28:55Z
dc.date.issued 2016-08-15
dc.identifier.isbn 9788793483101
dc.identifier.isbn 9788793483118
dc.identifier.issn 0906-6934
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/9335
dc.description.abstract I 1815 skrev Anders Sandøe Ørsted (herefter Ørsted) en artikel angående ejendomsrettens beskyttelse. I kølvandet på den franske revolution og indførslen af Code de Civil opgøret med naturrettens absolutte ejendomsrettighedsbegreb tog Ørsted diskussionen op angående ejendomsrettens ukrænkelighed og den døde hånd i dansk ret med fokus på datidens fonde – stiftelserne. Ørsted opstillede argumenter for og imod ejendomsrettens beskyttelse, men forholdt sig samtidig yderst kritisk til både det af naturrettens absolutte ejendomsretsbegreb og det af Code de Civil fremførte ejendomsretsbegreb. Han fandt i stedet, at løsningen skulle findes i en skønsvurdering i forhold til et generelt samfundshensyn.1 Efter Ørsteds bidrag fra 1815 deltog han selv, som folkevalgt repræsentant for København, i ”Forhandlingerne på Riigsdagen”2, som skulle blive startskuddet til demokratiets indførsel i Danmark ved den danske grundlov af 1849. I denne lovtekst fremførtes ejendomsretten som værende ukrænkelig, medmindre den af almenvellet kræves ved lov og da skal krænkelsen ske mod erstatning.3 Formuleringen var i tråd med den franske Code de Civil, som ikke efter Ørsteds tidligere skrift var optimal. en_US
dc.format.extent 382 en_US
dc.language eng en_US
dc.relation.ispartofseries PhD Series;23.2016
dc.title Når stifterviljen dør… en_US
dc.type phd en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Juridisk Institut en_US
dc.contributor.departmentshort JUR en_US
dc.contributor.departmentuk Law Department en_US
dc.contributor.departmentukshort LAW en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2016 en_US
dc.title.subtitle Et retsøkonomisk bidrag til 200 års juridisk konflikt om ejendomsretten en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Kalle_Johannes_Rose.pdf 2.393Mb PDF View/Open Phd-afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record