Levende læring i kunstneriske organisationer

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Levende læring i kunstneriske organisationer

Vis flere oplysninger

Titel: Levende læring i kunstneriske organisationer
En undersøgelse af læringsprocesser mellem projekt og organisation på Aarhus Teater
Forfatter: Danneskiold-Samsøe, Ida
Resume: Formålet med denne afhandling er at få en bedre forståelse af, hvordan læringsprocesser udvikler sig i en kunstnerisk projektbaseret organisation. Undersøgelsen er gennemført på et dansk institutionsteater, Aarhus Teater, fordi teatret har den specifikke organisering, at nye kunstnere, nye arbejdsledere i form af instruktører og scenografer kommer som eksterne projektansatte (næsten) hver gang en ny proces går i gang. Kombinationen mellem faste medarbejdere og freelanceansatte eksterne kunstneriske ledere skaber en spænding mellem det unikke (flygtige) projekt og den blivende organisation. Det specielle ved teatret er altså interaktionen mellem på den ene side regulær (rutinebaseret) organisering og projektbaseret organisering på den anden side. Denne afhandling bidrager med en bedre forståelse af, hvordan læring udvikles og udfordres i denne særlige form for organisering. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i ledelses- og evalueringsmøder, der omhandler de praktiske og ledelsesmæssige problemstillinger, der opstår undervejs i processerne. Det er den sociale dynamiske læringsproces i mødesamtaler, der er hovedgenstand for analysen, for at komme nærmere en forståelse af, hvordan betydninger udvikler sig undervejs i møderne, og hvordan disse betydninger kanaliserer spor til de næste mødedrøftelser og skaber retning eller handling i forbindelse med fremtidige forestillinger. Det er ved undersøgelsen af disse mødesamtaler, at forbindelsen mellem det unikke (flygtige) projekt og den blivende organisation er blevet analyseret.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9346
Dato: 2016-09-05

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Ida Danneskiold-Samsøe.pdf 1.688Mb PDF Vis/Åbn Phd-afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger