De store gaver

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

De store gaver

Vis flere oplysninger

Titel: De store gaver
Filantropiens gensidighedsrelationer i teori og praksis
Forfatter: Mahncke, Henrik
Resume: De almennyttige fonde har gennem de seneste 15 år finansieret en lang række store bygge- og anlægsprojekter for de danske museer. Fondenes position er i denne periode blevet styrket ved en markant øget uddelingskapacitet og nye uddelingsmetoder i kombination med færre offentlige midler til disse byggerier. Det har skabt en ny dynamik på museumsområdet og flyttet rundt på rollefordelingen mellem staten, kommunerne, museerne og fondene. Denne ph.d.-afhandling afdækker disse markante udviklingstræk ved at undersøge de store gaver, som fænomen i et senmoderne samfund. Metaspørgsmålet er, hvordan de store gaver og nye former for uddelingspraksis ændrer den langsigtede relation mellem almennyttige fonde, staten og kommunerne.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9360
Dato: 2016-09-23

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Henrik Mahncke.pdf 4.457Mb PDF Vis/Åbn Phd-afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger