Kommunale offentlige private partnerskaber

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Kommunale offentlige private partnerskaber

Vis flere oplysninger

Titel: Kommunale offentlige private partnerskaber
Regulering i skyggen af Farumsagen
Forfatter: Denta, Sarah Maria
Resume: Afhandlingen redegør for, behandler og analyser den offentligretlige regulering i forhold til offentlige private partnerskaber i Danmark. I afhandlingens definition på offentlige private partnerskaber er der tre karakteristika der er helt særlige for offentlige private partnerskaber; privat finansiering, totaløkonomi og risikodeling. Ministeriet har i kommunestyrelsesloven1 §§ 41, 58 og 59 hjemmel til at fastsætte regler om kommunernes låntagning og lignende dispositioner, hvilket blandt andet omfatter leje- og leasingaftaler. Dette har ministeriet gjort med vedtagelse af lånebekendtgørelsen.2 Offentlige private partnerskaber bliver generelt i den offentlige forvaltning betragtet som lejeaftaler med den begrundelse, at der er hjemmel til dette i lånebekendtgørelsen. Denne opfattelse medfører, at OPP aftaler er omfattet af lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 6. Denne bestemmelse omfatter og regulerer kommunernes låntagning; ”indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler.” Dette betyder, at offentlige private partnerskaber er omfattet deponeringsreglen i lånebekendtgørelsen § 6. Deponeringsreglen medfører, at kommunen ved indgåelse af offentlige private partnerskaber skal deponere anlægssummen på en særskilt konto ved projektets start. Anlægssummen svarer til det beløb, som den private part ligeledes skal bruge på at bygge anlægget. Deponeringsreglen opleves af kommunerne, i henhold til en undersøgelse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som den største barriere i forhold til indgåelse af offentlige private partnerskaber.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9476
Dato: 2017-04-24

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Sarah Maria Denta.pdf 2.541Mb PDF Vis/Åbn Phd-afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger