En forkærlighed for det eksisterende

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

En forkærlighed for det eksisterende

Show full item record

Title: En forkærlighed for det eksisterende
Mellemlederens oplevelse af forandringsmodstand i organisatoriske forandringer
Author: Hansen, Richard Ledborg
Abstract: Forandringer er på den globale dagsorden i alle dets mange afskygninger. Den fremstår i det nære som en sammenlægning af to enheder i en mellemstor virksomhed. I det fjerne som opkøb af en komplimenterende virksomhed. Såvel i det offentlige som i det private sker forandringer hele tiden. Behovet for at tilpasse de indre ressourcekrav til ydre omstændigheder øges i både hyppighed og hastighed. De mange forskellige omstændigheder og rationaler skaber en kontekstuel varians, der synes uendelig. Med dette, som den helt overordnede kontekstmarkør, bliver succesfulde forandringer en presserende nødvendighed for enhver virksomhed, der løbende søger at tilpasse sit virke. Hvorvidt det lykkedes for virksomheden, i hvilket omfang og hvorfor det falder ud som det gør er baggrunden for dette forskningsprojekt. Dette projekt undersøger fænomenet modstand mod forandring, da dette begreb er den hyppigst angivne årsag til forandringer, der ikke lykkedes. Fænomenet undersøges fra en særlig organisatorisk position; mellemlederen. En position der tilsvarende hyppigt angives som både kritisk omdrejningspunkt samt afgørende drivkraft for en succesfuld implementering af forandringer. Rolle som forandringsagent er således en dimension af rollen som mellemleder og dermed forskningsmæssigt interessant.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9506
Date: 2017-08-10

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Richard Ledborg Hansen.pdf 6.312Mb PDF View/Open Phd-afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record