Mediernes udvikling i Danmark

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Mediernes udvikling i Danmark

Show full item record

Title: Mediernes udvikling i Danmark
Globalisering af den danske mediebranche. Analyser af internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, danske medieudbydere og dansk medieindhold
Author: Knudsen, Lisbeth; Christensen, Lars Holmgaard
Abstract: Hvis der er to ord, der ubetinget de fi nerer vores tid, så er det disruption og globalisering . Digital disruption handler ikke bare om teknologier, robotter og kunstig intelligens. Denne disruption påvirker vores private liv, vores arbejdsliv, vores erhvervsliv, vores demokrati, vores samfund, vores dagli - ge adfærdsmønstre, vores kultur og vores medieforbrug. Det samme gør globaliseringen, som ikke bare drejer sig om store handelsaftaler, arbejdskraftens frie bevægelighed og globale økonomiske a fh ængigheder, men i høj grad også om vores ytringsfrihed, vores rettigheder og privatlivsbeskyttelse som mennesker, vores evne til at dele sorg og glæde og stå sammen på tværs af grænser, når der er behov for det, vores mulighed for at føre en national kulturpolitik og for at føre en national mediepolitik. Disruption betyder a fb rydelse, forstyrrelse eller sammenbrud. Disruptiv innovation beskriver normalt en proces, hvor små virksomheder med færre ressourcer er i stand til succesfuldt at udfordre etablerede, modne virksomheder. Dette er ikke hovedfortællingen om mediebranchens disruption. Her er små, innovative teknologivirk - somheder på ganske, ganske få år vokset til at være globalt dominerende giganter, der har forstyrret den herskende orden, forårsaget et sammenbrud i de gamle medievirksomheders forretningsmodeller, overtaget den dominerende kontrol med centrale dele af mediernes værdikæde, udfordret tanken om en fælles centraliseret o ff entlighed, omkalfatret den publicistiske rolle, så vi alle er blevet en slags publici - ster på de sociale medier, demokratiseret ytringsfriheden og åbnet for adgangen til enorme mængder af indhold.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9538
Date: 2017-11-17

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Afsluttende rap ... ediebranche 13 09 2017.pdf 4.126Mb PDF View/Open Report

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record