Komparative analyser af dansk socialøkonomi

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Komparative analyser af dansk socialøkonomi

Show full item record

Title: Komparative analyser af dansk socialøkonomi
Sorgfrit udkomme & timeligt velvære?
Author: Sørensen, Katja Isa; Lund, Anker Brink
Abstract: Rapporten sammenfatter resultaterne af fire års arbejde med kortlægning og komparative analyser af socialøkonomisk virksomhed i Danmark historisk og aktuelt. De fleste af delelementerne er publiceret selvstændigt i mere udførlig form, så her lægger vi vægt på de lange linjer og de brede sammenhænge. Vi har forsøgt at tegne et helhedsbillede i helikopterperspektiv, der viser et mangfoldigt felt af virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, f.eks. ved at ansætte socialt udsatte. Materialet er heterogent, så de generaliserede udsagn er relativt få, hvorimod der undervejs rejses nye spørgsmål, som kan inspirere til opfølgende forskning. Vi har derfor valgt at publicere online, så der løbende kan foretages rettelser og justeringer. Betragt venligst rapporten som et opæg til debat – og send gerne forslag til korrektioner og supplementer til abl.dbp@cbs.dk – og følg med i kvalificeringsprocessen på hjemmesiden www.civilsamfundet.dk.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9623
Date: 2018-05-09

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Baggrundsrappor ... ME-OG-TIMELIGT-VELVÆRE.pdf 3.995Mb PDF View/Open Report

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record