Kompetencer, innovation og kundeindsigt er vejen til bedre digitale kundeoplevelser

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Kompetencer, innovation og kundeindsigt er vejen til bedre digitale kundeoplevelser

Show full item record

Title: Kompetencer, innovation og kundeindsigt er vejen til bedre digitale kundeoplevelser
Author: Martensen, Anne; Grønholdt, Lars; Jacobsen, Per Østergaard; Carlsson, Morten; Ravn, Daniel; Kjær, Rasmus; Jørgensen, Stig
Abstract: Analysen dækker danske virksomheders fokus på digitale kundeoplevelser og disses betydning for virksomhedens forretningsresultater. I alt 756 har deltaget i analysen der ligger som baggrund for denne forskningsrapport, primært ledere og personer med en betroet stilling og indsigt. Respondenterne er primært tilknyttet følgende funktioner i virksomheden: Salg & Marketing, Kundeservice, It/Digital, Forretningsudvikling og strategi, Økonomi, HR og Analyse. Fra en videnskabelig synsvinkel viser undersøgelsens spørgeskema og målinger god validitet, det vil sige gyldighed. Hver af modellens variable er målt ved et sæt af spørgsmål til respondenterne. Data er analyseret ved flere statistiske metoder. Der er gennemført reliabilitetsanalyser, som viser høj reliabilitet, det vil sige intern konsistens i svarene på spørgsmålene inden for modellens sammensatte variable. Der er gennemført regressionsanalyser til estimation og test af sammenhængende mellem modellens variable. Alle sammenhænge er statistisk signifikante, og der opnås stor forklaringskraft for modellen. På denne baggrund er der fra en teoretisk synsvinkel tale om en robust og solid model med pålidelige og anvendelige resultater.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9630
Date: 2018-06-01

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
DXindex18_Rapport.pdf 3.155Mb PDF View/Open Report

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record