Dilemmaledelse i praksis

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Dilemmaledelse i praksis

Show simple item record

dc.contributor.author Larsen, Henrik Holt
dc.contributor.author Mogensen, Lillian
dc.date.accessioned 2019-03-25T10:54:03Z
dc.date.available 2019-03-25T10:54:03Z
dc.date.issued 2019-03-25
dc.identifier.isbn 9788797023716
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/9712
dc.description.abstract Denne bog er en praktikerguide og værktøjskasse med 31 værk-tøjer, så der er ét værktøj til hver dag i måneden! Ingen værktøjer præsenteres imidlertid, uden at det bagvedliggende dilemma, som værktøjet skal tjene til at håndtere, er blevet foldet ud. Vi forsøger på den måde at undgå, at læseren med rette kan spørge: ”Svaret er åbenbart værktøj XX eller YY, men hvad var spørgsmålet?”. Værktøjerne suppleres af et antal ”tankevækkere”, der i ordets bedste forstand vækker tankerne, for det er citater, facts og mini-cases, som nogle gange stryger værktøjet med hårene og andre gange giver et kritisk smæk med halen! Det er i samspillet mellem med- og modvind, at værktøjerne og deres dilemmaforståelse kan raffineres og oversættes til praktisk brug.Bogen er et resultat af projektet ”Ledelses-GPS til en ny tid: Fra komfortzone til konkurrencekraft”, som gennemføres i et tæt sam-arbejde mellem Copenhagen Business School, Aalborg Univer-sitet, Syddansk Universitet og NOCA. Projektet, der har modtaget en bevilling på 2,1 mio. kroner i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om nye ledelsesprincipper, indebærer, at der efter en kortlægning af faglitteraturen om ledelsesdilemmaer blev skrevet en hvidbog herom og efterfølgende iværksat udviklings-projekter i elleve virksomheder, der afprøvede og producerede ny viden om dilemmaledelse i praksis. På basis af disse innovative interventionsforløb i virksomhederne er produceret denne praktikerguide og værktøjskasse, der kan skærpe virksomheders kompetence med hensyn til at håndtere vigtige ledelsesdilemmaer – og ultimativt føre til styrket konkur-renceevne i erhvervslivet og den offentlige sektor. Bogen efterføl-ges af en tematiserende debatbog, der sammenfatter projektets forløb og resultater. Den centrale målgruppe for bogen er ledere i private og offent-lige virksomheder. Hensigten er, at bogen kan inspirere ledere, HR-funktioner, ledelseskonsulenter, uddannelsesinstitutioner og reflekterende praktikere i almindelighed – og munde ud i en mere reflekteret håndtering af ledelsesdilemmaer i virksomhederne.Konsortiet bag projektet (CBS, SDU, AAU og NOCA) består af: Signe Vikkelsø, Henrik Holt Larsen, Mette Mogensen, Frans Bévort, Rikke Kr. Nielsen, Thomas Duus Henriksen, Anne-Mette Hjalager, Per Geisler Hansen, Jørgen Andersen og Danielle Bjerre Lyndgaard (associeret, DI Dansk Industri). en_US
dc.format.extent 293 en_US
dc.language dan en_US
dc.publisher Copenhagen Business School en_US
dc.relation.ispartofseries Ledelses-GPS til en ny tid: Fra komfortzone til konkurrencekraft;2
dc.title Dilemmaledelse i praksis en_US
dc.type bog en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.corporation Aalborg Universitet en_US
dc.contributor.corporation Syddansk Universitet en_US
dc.contributor.corporation NOCA – Network of Corporate Academies en_US
dc.contributor.department Institut for Organisation en_US
dc.contributor.departmentshort IOA en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Organization en_US
dc.contributor.departmentukshort OIS en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2018 en_US
dc.title.subtitle 31 værktøjer til den værdiskabende leder en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
407493_dilemmaledelsepraktik_indhold_samlet.pdf 1.708Mb PDF View/Open Bog

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record