Ledelses-GPS til en ny tid

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Ledelses-GPS til en ny tid

Show full item record

Title: Ledelses-GPS til en ny tid
Håndtering af ledelsesparadokser og dilemmaer i praksis
Author: Nielsen, Rikke Kristine; Mogensen, Mette; Bévort, Frans; Hjalager, Anne-Mette
Abstract: Denne bog er det endelige resultat af projektet ”Ledelses-GPS til en ny tid: fra komfortzone til konkurrencekraft”. Projektet er udført af Copenhagen Business School i tæt samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. I løbet af de sidste to år har 55 erhvervsledere, forskere fra tre forskellige universiteter samt repræsentanter for interessere- organisationer bidraget med ny viden og ekspertise om ledelse og kompetenceudvikling i danske virksomheder samt håndtering af aktuelle ledelsesdilemmaer- og paradokser. Projektet er støttet af Industriens Fond med 2,1 mio. kr. Som led i Fondens temaindkaldelse om nye ledelsesprincipper i januar 2017 efterspurgtes projektideer til, hvordan erhvervsledere kan navigere med de nye muligheder, men også udfordringer, som den globaliserede verden bringer. Fonden har i den forbindelse støttet syv projekter, som alle har bidraget med kompetencer og ny viden til, hvordan kvaliteten af ledelse i dansk erhvervsliv kan styrkes. Dette projekts udgangspunkt er, at en af de største ledelsesudfordringer i moderne virksomheder er at håndtere uundgåelige, komplekse dilemmaer og paradokser i virksomheden. Dilemmaer og paradokser, der indebærer at løsningen af ét problem forværrer eller komplicerer håndteringen af andre. Ledelse handler derfor ikke om at træffe en beslutning én gang for alle, men om at navigere mellem modsatrettede hensyn, som man ikke kan prioritere sig ud af. Man må gå balancegang mellem dem som menneske, leder, medarbejder og virksomhed. Ligesom der ikke er én af retningerne, der er særlig vigtig på et kompas, handler denne bog om at finde vej i ledelse ud fra en erkendelse af, at verden er flerdimensionel. Man skal finde sin ledelses-GPS i en mangefacetteret og dynamisk verden. Bogen handler om denne ledelseopgave. Projektets motor har været et seks måneder langt aktionslæringsforløb, hvor forskere og deltagende virksomheder har arbejdet sammen om at blive klogere på, hvordan dilemmaer tager sig ud i praksis, hvilke balancegange de kræver, og hvordan de kan håndteres. Bogen opsamler og videreudvikler de erfaringer og værktøjer, der i fællesskab er opnået og udviklet i projektet. Vi håber, at andre ledere kan drage nytte af disse indsigter. Bogens erfaringer er baseret på et omfattende datagrundlag og den engagerede, åbenhjertige medvirken af de deltagende virksomheder. Vi vil gerne takke alle deltagende erhvervsledere for godt samarbejde. Vi håber, at erhvervsledere vil finde inspiration i bogen til at bevæge sig ud af komfortzonen, identificere deres egen ledelses-GPS og finde konkurrencekraft fra et ståsted, der ikke er enten-eller, men derimod både-og.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9713
Date: 2019-03-25

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
503498_ledelsesgps_til_en_ny_tid_2019.pdf 1.926Mb PDF View/Open Bog

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record