Strategiimplementering

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Strategiimplementering

Show full item record

Title: Strategiimplementering
Styringsbestræbelser, identitet og affekt
Author: Christensen, Lone
Abstract: I denne afhandling undersøger jeg, hvordan forskellige og tilsyneladende modsatrettede idéer om god strategiimplementering bidrager til sammenbruddet i et specifikt samarbejde mellem et hold eksterne konsulenter og direktionen i et dansk ministerium. Undersøgelsens resultat består af en analyse og en række praksisrettede råd til strategiimplementeringskonsulenter. Analysen viser, hvordan strategiimplementering foregår i et skæringspunkt mellem magtformer, der er indskrevet i de implementeringsværktøjer, som anvendes i strategiarbejdet. Den viser også, hvordan identitetskonstruerende og affektive processer kan folde sig ud i sammenhænge, hvor disse værktøjer og deres implicitte magtformer skal aktualiseres. Afhandlingen trækker på en begrebsramme, der er forankret i kritisk strategiforskning, governmentality-studier og diskurspsykologi. Omdrejningspunktet i afhandlingens analyser er det specifikke samarbejde mellem eksterne konsulenter og direktionen i et dansk ministerium omkring implementeringen af ministeriets nye koncernstrategi. Relativt tidligt i implementeringsarbejdet sker der et sammenbrud i dette samarbejde. Tiden op til og omkring sammenbruddet er præget af stærke følelser, og samtidig får sammenbruddet markante konsekvenser for konsulenternes videre arbejde med at implementere strategien i ministeriet. Analyserne er lavet på baggrund af interviews og observationer af samarbejdet mellem konsulenterne og ministeriets direktion. Der zoomes især ind på tre møder, der på forskellige måder lægger op til sammenbruddet.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9732
Date: 2019-06-03

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Lone Christensen.pdf 2.876Mb PDF View/Open PhD afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record