StaticPageTitle

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Om OpenArchive@CBS

CBS Bibliotek stiller forskningspublikationer fra CBS til rådighed i fuldtekstarkivet OpenArchive@CBS. Her kan du finde og downloade publikationer skrevet af forskere fra CBS.

Publikationerne dækker forskellige dele af den akademiske proces på CBS: working papers, ph.d.-afhandlinger, konferencepapirer, rapporter og artikler.

OpenArchive@CBS opdateres og udvikles af CBS Bibliotek som institutional repository for den publicerede og offentlig tilgængelige forskningsproduktion på CBS. Fuldtekstarkivet blev lanceret i 2003 og fra sommeren 2009 er systemplatformen udskiftet til DSpace.

Udvalgte publikationer i OpenArchive@CBS vises på CBS Web under de enkelte institutter og centre. Data om publikationerne i OpenArchive høstes bl.a. til søgesystemet Libsearch, Google Scholar og OAIster

Et fuldt overblik over forskningsproduktionen på CBS findes i Research@CBS, som dækker fra 1999 og frem.

Siderne kan læses i alle nyere internet browsere, men er optimeret til Internet Explorer version 9 og Firefox version 14.x.

Om Open Access på CBS
CBS underskrev i april 2008 Berlin Deklarationen om Open Access. CBS opfordrer hermed sine forskere til arkivering af de publicerede artikler i fuldtekstarkiver med fri adgang. OpenArchive@CBS understøtter denne politik og arbejdet på CBS med at fremme Open Access.

Vil du vide mere om OpenArchive@CBS?
Kontakt Liv B.Laursen, tel. 3815 3724.

Vil du have forskningspapirer i OpenArchive@CBS?
Læs mere om e-publishing på CBS intranet, CBSshare
eller mail dine papirer til en af flg. adresser:

Vil du vide mere om Open Access på CBS?
Kontakt Lars Nondal, tlf. 3815 3771 eller Claus Rosenkrantz Hansen, tel. 3815 3709.